Lagercontainere

Containere laget i lettere stålkvaliteter og egner seg utmerket til lagring av gods og varer.

  • Solid stålramme med containerfester oppe og nede, og gaffeltruck lommer, lett å håndtere med gaffeltruck og kran
  • 2 dører med standard containerpakning
  • Finer/stålgulv

Tilleggsutstyr