HK raser mot YS og HSH

Etter at LO Service natt til onsdag 21. april brøt forhandlingene med Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), har det oppstått en mediedebatt mellom LO Service, HSH og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Dagen etter bruddet går HSH i forhandlinger med YS, til tross for at HSH på natten sa at disse forhandlingene ville bli utsatt som følge av bruddet med LO Service. YS aksepterer det tilbudet som LO Service sa nei til. I tillegg har YS sikret seg retten til nye forhandlinger om LO Service får gjennomslag for sine krav i meklingen i begynnelsen av mai.

Etter at LO Service natt til onsdag 21. april brøt forhandlingene med Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), har det oppstått en mediedebatt mellom LO Service, HSH og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Dagen etter bruddet går HSH i forhandlinger med YS, til tross for at HSH på natten sa at disse forhandlingene ville bli utsatt som følge av bruddet med LO Service. YS aksepterer det tilbudet som LO Service sa nei til. I tillegg har YS sikret seg retten til nye forhandlinger om LO Service får gjennomslag for sine krav i meklingen i begynnelsen av mai.

Brudd i praksis

Det er skuffende at YS er med på HSHs spill som setter arbeidstakerne opp mot hverandre. YS er med dette med på å undergrave mulighetene for et løft for de lavest lønte i varehandelen. LO Service er desidert størst innenfor dette området, med cirka 13.000 medlemmer. YS har vel 2700 medlemmer. Sture Arntzen, leder for LO Service og HK, mener YS burde ha ventet med å forhandle med HSH inntil meklingen mellom LO Service og HSH var sluttført. En slik måte å gjennomføre forhandlingene på bryter med all innarbeidet praksis.

Lavtlønnsprofil

LO Service krevde kr. 1,20 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av en overenskomst som ligger på 95 prosent eller lavere av gjennomsnittet for industriarbeidere i NHO-området (kr. 218.300 i årslønn). I tillegg ble det krevd et ekstra tillegg på kr. 1, 80 til de lavest lønte innen varehandelen, som dermed til sammen ville fått kr. 3,- pr. time (kr. 5750,- i årlig tillegg). Dette dreier seg om lønnstrinn 1-5 på lønnskalaen i Landsoverenskomsten med HSH (årslønn tilsvarende kr. 150 000 – 180. 000), og omfatter rundt 3000 arbeidstakere innen varehandelen).

Til sammen utgjør disse kravene et gjennomsnittlig lønnstillegg tilsvarende på kr. 1,65. Disse kravene er etter HKs mening innenfor Arntsen-utvalgets innstilling. Dette bestrider HSH, som ikke var villig til å gi mer enn kr. 1,20. Dermed fikk ikke LO Service gjennomslag for den lav- og likelønnsprofilen vi mener å ha krav på.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?