Enighet mellom HK og LA

Handel og Kontor i Norge og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) er enige om et anbefalt forhandlingsresultat. I de sentrale forhandlingene forhandlet forhandlingsutvalget fram streikerett ved lokale forhandlinger. Det betyr at dersom arbeidsgiver ikke gir noe tillegg eller medlemmene stemmer nei til forhandlet resultat lokalt vil oppgjøret gå til mekling og eventuelt streik hvis ikke mekling fører fram.

Handel og Kontor i Norge og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) er enige om et anbefalt forhandlingsresultat. I de sentrale forhandlingene forhandlet forhandlingsutvalget fram streikerett ved lokale forhandlinger. Det betyr at dersom arbeidsgiver ikke gir noe tillegg eller medlemmene stemmer nei til forhandlet resultat lokalt vil oppgjøret gå til mekling og eventuelt streik hvis ikke mekling fører fram.

Partene er enige om følgende resultat:

Økonomi:

Kr 3,20,- pr. time i generelt tillegg til alle gjeldene fra 1.4.2000.

Kr 3,00,- pr. time i generelt tillegg til alle gjeldende fra 1.4.2001.

Dere skal også føre lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass som skal komme utover de sentrale generelle tilleggene.

LO-ferien

HK fikk gjennomslag for fire ekstra feriedager. Den 5. ferieuka innføres med 2 dager i 2001 (11,1 % feriepengesats), resten i 2002 (12,0 %) med full lønnskompensasjon, som en tariffavtalt rettighet. (6 uker for arbeidstakere over 60 år).

Ferielovens prinsipper legges til grunn, og årsaken til at ferien innfases fra 2001 er at feriepengegrunnlaget må opptjenes i inneværende år.

Etter- og videreutdanning (EVU):

HK og LA er enige om å etablere en utdanningsreform etter samme mønster som partene ble enige om i LO/NHO-oppgjøret. HK har fått gjennomslag for at arbeidsgiverne skal delta i finansiering av Etter- og videreutdanningsreformen, under forutsetning av at reformen skal gjelde for hele arbeidslivet i privat og offentlig sektor. Regjeringen bekrefter at den vil utarbeide mandat og framdriftsplan for utredningsarbeid i nært samarbeid med partene og fremme nødvendige forslag ovenfor Stortinget, som sikrer dette.

Avtaleperioden

Avtalen gjelder for to år.

Permisjonsrettigheter

Ansatte som har permisjon etter Arbeidsmiljølovens §§ 31 og 32 (svangerskap/adopsjon) er nå sikret samme stilling eller likeverdig stilling etter permisjonen.

I bilaget om velferdspermisjoner er tannlegespesialist endret til tannlege samt at mamografiundersøkelse er inntatt.

Partnerskap likestilles med ekteskap

Ytelser til etterlatte gjelder også for de som har inngått partnerskap.

Lønnsansiennitet for deltidsansatte

Deltidsansatte opptjener lønnsansiennitet på lik linje med heltidsansatte.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?