Forhandlingsdatoer

Under følger en oversikt over planlagte forhandlings- og meklingsdatoer for HKs avtaleområder. Alle datoer er med forbehold om sluttføring av forhandlingene.

Oversikten vil bli fortløpende oppdatert.

Dato Part

Overenskomst

Hva skjer

19/3

HSH

Landsoverenskomsten (privat varehandel)

Overlevering av tariffkravene. (SLUTTFØRT)

2-5/4

HSH

Landsoverenskomsten (privat varehandel)

Forhandlinger.
Mulig forhandlinger om bransjeavtalene i perioden 8. – 12. april. (SLUTTFØRT)

2-5/4

HSH

Kioskavtalen, Forlagsavtalen, Fotoloab. Avtalen, Bingoavtalen, Bilselgeravtalen, Lederavtalen, Vikarbyråavtalen, Informasjonsteknologi, Kontoroverenskomsten, Advokatvirksomheter, Reiselivsavtalen, Narvesen Kiosk, Bok og papiravtalen

Bransjevis forhandlingsdag – følger for øvrig Landsoverenskomstens frister. (SLUTTFØRT)

10/4

SamFo

Landsoverenskomsten (Coop)

Overlevering av tariffkravene. (SLUTTFØRT)

15-16/4

SamFo

Landsoverenskomsten (Coop)

Forhandlinger. (SLUTTFØRT)

17-19/4

NHO

Standardoverenskomsten (kontor/lager)

Forhandlinger. (SLUTTFØRT)

25/4

NHO

Golden Air, kabinansatte/flygere.

Forhandlinger er ført – pause til 2/5. (SLUTTFØRT)

25-26/4

NAVO

Overenskomst for Vinmonopolet.

Forhandlinger. (SLUTTFØRT)

30/4

NHO

Flyselskapenes Landsforening (FL).

Forhandlinger – endte med brudd, Meklingsdato vil komme. (SLUTTFØRT)

2/5

NHO

Golden Air, kabinansatte/flygere

Fortsatte forhandlinger fra 25/4. (SLUTTFØRT)

7/5

NHO

Bensinstasjonoverenskomsten med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF)

Forhandlinger. (SLUTTFØRT)

7-8/5

MBL

Medieoverenskomsten med Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Forhandlinger. (SLUTTFØRT)

13-15/5

NHO

Norsk Hydro

Forhandlinger. (SLUTTFØRT)

16/5

NHO

Flyselskapenes Landsforening

Meklingsfrist til klokka 24.00. (SLUTTFØRT, meklingen utsatt.)

29/5

LA

Landsoverenskomsten Landbrukets Arbeidsgiverforening

Forhandlingsstart klokka 10.00 i LAs lokaler.

(SLUTTFØRT)

30-31/5

SamFo

NKL m/Datterbedrifter

Forhandlingsstart klokka 12.00. (SLUTTFØRT)

3/6

NHO

Bensinoverenskomsten med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF).

Meklingsstart. Frist for enighet er tirsdag 4. juni klokken 24.00. (SLUTTFØRT)

3/6

NHO

Golden Air, kabinansatte/flygere.

Meklingsstart. Frist for enighet er tirsdag 4. juni klokken 24.00. (SLUTTFØRT)

5/6

LA

Meieriindustrien

Forhandlingsstart klokka 10.00 i LAs lokaler. (SLUTTFØRT)

10/6

NHO

Medieoverenskomsten med Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Meklingsstart klokka 10.00 med frist til 24.00 for enighet. (Utsatt fra 31. mai.) (SLUTTFØRT)

10-11/6

NHO

Butikkoverenskomsten

Forhandlinger. (SLUTTFØRT)

13-14/6

AAF

Landsoverenskomsten Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Forhandlinger. (SLUTTFØRT, brudd)

18/6

NHO

Flyselskapenes Landsforening

Meklingsfrist klokken 24.00 (utsatt fra 16. mai). (SLUTTFØRT)

25/7

AAF

Landsoverenskomsten Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Nemndsbehandling av bruddet 14/6.

8/8

NHO

Rammeavtalen for bilselgere HK/NBF

Forhandlinger.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?