Brudd med Mediebedriftenes Landsforening

Etter to dagers forhandlinger er det brudd med Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Handel og Kontor i Norge møtte liten forhandlingsvilje hos motparten.

Arbeidsgiverorganisasjonen ville ikke imøtekomme kravet om en kompensasjon for ferieordningen som ble gjennomført i år 2000. Den gangen ble femte ferieuke innført som en generell LO-ordning for alle ansatte, samtidig som dette avtaleområdet hadde ordningen fra før.

MBL var heller ikke villige til å diskutere lokale tvistemekanismer i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. De stilte som forutsetning for å diskutere krav i forbindelse med skiftordninger, at Handel og Kontor trakk sine krav om feriedager og lokal tvistemekanismer.

Kravet om kompensasjon for bruk av egen bil under tjeneste ble avvist.

Handel og Kontor i Norge vil varsle brudd for Riksmeklingsmannen i neste uke. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvilke frister som vil bli satt under mekling.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?