Enighet i AAF oppgjøret

 Tilleggene på Statens lønnsregulativ fra 1. mai 2006

 1 lønnstrinn til alle fra 1. mai 2006

 Innføring av ekstra fridager for de over 61 år

Når det gjelder det økonomiske ble det enighet om at lønnsplanen skulle endres i tråd med Statens Hovedlønnstabell per 1. mai 2006. I tillegg gis det – 1 – lønnstrinnsopprykk til alle fra 1.5.2006.
Det ble også enighet om å innføre livsfase-/seniorpolitikk. Formålet for det er at det skal legges til rette for at flere jobber fram til ordinær pensjonsalder, noe som også i henhold til IA-avtalens målsetting. 

Det gis fri med lønn: 

* en dag per kalenderår for arbeidstakere fra det året man fyller 61 år
* to dager per kalenderår for arbeidstakere fra det året man fyller 62 år (totalt tre dager)
* to dager per kalenderår for arbeidstakere fra det året man fyller 64 år (totalt fem dager).
Det ble også enighet om å oppfordre bedrifter til å innføre forsøksprosjekt med 6-timers dag/ 30 timers uke med full lønn for enkelte grupper av ansatte. 

Det arbeides videre med lønnsplanens oppbygging og innretning, lønnsansiennitet, fag/tilleggsutdanning, overtid. Utvalgsarbeidet sluttføres innen utgangen av mars 2007. Endringer som partene er enige vil bli behandlet i mellomoppgjøret 2007.

Forhandlingsresultatet vil bli sendt til uravstemning, frist er satt til 27. oktober 2006.
Protokollen vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart den er undertegnet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?