Funksjonshemmet i arbeid

 

LO og NHO har gitt ut en perm om oppfølging av funksjonshemmede.  Hensikten er å gi råd og veiledning til bedrifter som ønsker å legge til rette for å ansette eller beholde medarbeidere med redusert funksjonsevne.

LO og NHO:   "Funksjonshemmet i arbeid hvordan finne løsninger i bedrift" en perm med råd og veiledning til ledere og tillitsvalgte.

Permen er et felles prosjekt mellom LO og NHO gjennom Hovedorganisasjonenes Fellestiltak arbeidsgruppe sykefravær, og er en oppfølger til "Retningslinjer for oppfølging av sykefravær hvordan finne løsninger i bedrift" som kom i første opplag i 2001.

Målet med "Funksjonshemmet i arbeid hvordan finne løsninger i bedrift" er å gi råd og veiledning til bedrifter som ønsker å legge til rette for å ansette eller beholde medarbeidere med redusert funksjonsevne.

Hovedtema i permen er:

• Råd og veiledning til bedrifter som ser mulighetene for medarbeidere    med redusert funksjonsevne og som ønsker å legge til rette for at flere funksjonshemmede kan komme i jobb
• Lederes ansvar for å legge til rette for funksjonshemmede medarbeidere
• Tillitsvalgte, verneombud og medarbeideres rett og ansvar for medvirkning
• Myndighetenes ansvar og virkemidler
 
PDF-filen med permens innhold har ikke alle sidene i vedleggene, men viser forsiden av dem.

Permen kan bestilles i trykket versjon, og er gratis. For bestilling, kontakt   

LO       Elly Retteråsen,        telefon 23061651     e-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?