Enighet mellom LO og FA

Det er enighet mellom LO og Finansnæringens Arbeidsgiverforening om mellomoppgjøret for 2007.

Partene er enige om at det fra 1. mai 2007 skal gis et generelt tillegg på regulativlønn per år på kroner 4 875,- på alle trinn i lønnsregulativet.

I tillegg heter det blant annet i en ensidig protokolltilførsel fra LO at lokale forhandlinger skal være reelle uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder med hensyn til forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende.

De lokale forhandlingene skal fremme likelønn mellom kvinner og menn.

Protokollen skal godkjennes av LOs sekretariat den 4. juni.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?