Varsler boikott av Teleteam

 

Handel og Kontor i Norge har i dag sendt varsel til Teleteam om at forbundet fra 12. september vil iverksette boikott av bedriften. Forbundet reagerer med dette kraftig på mistanke om streikebryteri og omflytting av ansatte for å utføre arbeid rammet av streik.

HK har i sitt brev til Teleteam gitt 14 dagers varsel om boikott. Boikott vil blant annet innebære at HK varsler Teleteams forretningsforbindelser om streiken, norsk og internasjonal fagbevegelse og allmennheten for øvrig.

Ytterligere varsel om plassfratredelse og dermed muligheter for sympatistreik vurderes.

Forbundets formål med boikott er å få opprettet tariffavtale ved bedriften. Middelet vil gjennom boikott og streik være en total lammelse av Teleteams økonomiske samkvem med andre. Teleteams virksomhet skal fra 12. september hindres med alle lovlige midler.

Handel og Kontor reagerer på denne måten kraftig på mistanke om at arbeidsgiver benytter andre ansatte til å utføre de streikendes arbeidsoppgaver. Vi reagerer også kraftig på at andre HK-medlemmer fra andre avdelinger og ansatte i søsterselskaper skal ha blitt sluset inn bakdøra og blitt satt til å utføre streikerammet arbeid.

Vi er kjent med at flere av de streikende skal ha følt seg presset til å gå tilbake på jobb.

HK reagerer også kraftig på at arbeidsgiver offentlig på ulike debattforumer på internett dels gir misvisende informasjon og også setter innføring av en tariffavtale opp mot en bedrifts økonomiske tåleevne. Vi vil i den forbindelse minne om at norsk fagbevegelse har en lang og stolt tradisjon for ansvarlighet og å bidra til å redde virksomheter og arbeidsplasser som sliter med å overleve.

Daglig leder ved Teleteam har gjennom sin handlemåte på denne måten bidratt til å eskalere konflikten på en unødvendig måte. HK ber Teleteam nå om å vise ansvarlighet, møte oss ved forhandlingsbordet og om å skrive under på tariffavtalen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?