Franchiserapport klar

De Facto har på oppdrag fra Handel og Kontor laget en utredning for å avdekke de faktiske forhold med franchise i varehandel. Denne rapporten er nå klar.

DE FACTOS UTREDNING OM FRANCHISE I VAREHANDELEN:

MAKT UTEN ANSVAR – ANSVAR UTEN MAKT

Gjennom lang tid har media vært opptatt av hva det er som skjer i virksomheter som har sin eksistens basert på franchisekontrakter. Et utall reportasjer har vært opptatt av de lønns- og arbeidsvilkår, som franchisetaker faktisk har, og om det er slik at det å bli franchisetaker er veien man bør velge om man skal bli rik og vellykket. På bakgrunn av den dekning som har vært gitt i media, og den debatt som har fulgt i kjølvannet av denne har Handel og Kontor i Norge bedt De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte – om å lage en utredning for å avdekke de faktiske forhold med franchise i varehandel. Denne rapporten er nå klar.

Det er 20 000 franchisetakere i Norge, og 70-80 000 arbeidstakere som har sitt arbeid i franchisebedrifter.

De Factos utredning avdekker hva franchise som driftsform faktisk er, og hvilke konsekvenser den gir for så vel franchisetakere og ansatte som er i et franchisesystem. Vi har tidligere, i media, valgt å kalle mange av de eksisterende franchisekontraktene som slavekontrakter. Vi føler at vi gjennom De Facto-rapporten har den tilstrekkelige ryggdekning for fortsatt å kunne gjøre det.

Den franchisevirksomheten som har fått utbredt seg i Norge har i mange tilfeller bidratt til å trekke etablerte lønns- og arbeidsvilkår ned. Vi er vitne til det som kalles sosial dumping da dette er en driftsform som i alle sine forskjellige former bidrar til å undergrave fagbevegelsens kollektive avtalesystem, og som legger store hindringer i veien for at fagbevegelsen kan kreve tariffavtaler.

Det er et system hvor mektige og rike franchisegivere kan gå inn og utøve all makt på linje med en ordinær arbeidsgiver, men uten å ha arbeidsgiveransvar. Franchisetaker blir på sin side sittende med ansvaret i en kontrakt hvor vedkommende i praksis er uten makt. Dette er forhold som vi ønsker å belyse, diskutere og gjøre noe med.

For spørsmål, kontakt:

1. nestleder Stein Kristiansen, telefon 91359325. [email protected]

Rådgiver Torbjørn Brox Rognmo, telefon 92296428. [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?