Enighet om ny hovedavtale

Det er oppnådd enighet om ny hovedavtale i Spekter. Lars Haukaas fra Spekter og Morten Øye fra LO Stat kunne torsdag ettermiddag signere protokollen. Blant viktige endringer er presiseringer om forhandlingene i helseforetakene, og nye punkter om  fokus på ytre miljø og om innsynsrett i ansattes E-post.

Forhandlinger om hovedavtaler er historien om "de små kvantesprang", smiler LO Stats leder, Morten Øye. Og det er kanskje den beste måten å beskrive denne typen forhandlinger på.
 
Hovedavtalen som ligger i bunn – både i Spekter og i staten – er som selve grunnfjellet i forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Hovedavtalen skal likevel revideres med jevne mellomrom, og da benytter både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sjansen til å justere litt.
 
– Det er flere ting vi jobbet mye med, og som vi klarte å lande denne gangen, sier Øystein Gudbrands, sekretær i LO Stat. – Vi er tilfreds med at vi nå har fått på plass en presisering når det gjelder forhandlingssystemet i den såkalte A-2-delen i området Helse. Dette har hengt litt i luften, og slik sett er det greit å få presisert hvordan disse forhandlingene skal gjennomføres, sier han.
 
Han framhever også det faktum at partene er enige om å regulere innsynsretten arbeidsgiver skal ha i ansattes E-post. – En sak som er blitt mer og mer aktuell. Nå har vi formuleringer på plass, konstaterer han.
 
Miljø – og da snakker vi om det ytre miljø – er også en sak som er viktig. Organisasjonene krevde – og fikk gjennomslag for – at det med jevne mellomrom skal drøftes hvordan virksomheten påviker det ytre miljøet .
 
– De to siste sakene jeg har lyst til å trekke fram nå, er at vi har fått etablert et utvalg som skal utrede de tillitsvalgtes rett til lønn når de er på kurs, og et utvalg som skal se på integrering og samarbeid innad i virksomhetene, sier Øystein Gudbrands.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?