Støtt de rammede på Haiti!

Norsk Folkehjelp har fått mange henvendelser fra fagforeninger, klubber og enkeltpersoner som ønsker å gi sitt bidrag. Vi samarbeider tett med Solidar det europeiske nettverket av folkehjelporganisasjoner hvor flere av medlemsorganisasjonene er til stede og i gang med nødhjelpsarbeid på Haiti.

Solidar har nå satt opp et internasjonalt fond. For å sikre en effektiv bruk og best mulig utnyttelse av midlene vil Norsk Folkehjelp kanalisere den støtten vi mottar gjennom dette fondet. Den europeiske sammenslutningen av sosialdemokratiske partier (PES) har gått ut og oppfordret sine medlemmer og støttespillere til å gjøre det samme.

Støtt de rammede på Haiti på kontonummer: 9001 05 00 000

Flere av våre søsterorganisasjoner er aktive i Haiti og har erfaring med nødhjelp. Vår franske søsterorganisasjon Solidar Laique jobber gjennom lokale partnerorganisasjoner i hovedstaden Port-au-Prince. Mens våre spanske søsterorganisasjoner Asamblea de Cooperación Por la Paz og Solidaridad Internacional driver koordinert nødhjelpsarbeid i Haitis nest største by Jacmel. Byen er hardt rammet av jordskjelvet og var isolert fra omverdenen i nesten en uke etter skjelvet.

Solidaridads haitiske partnerorganisasjon frykter at all oppmerksomhet som rettes mot Port-au-Prince fører til at andre byer som Jacmel blir glemt av det internasjonale samfunn. For å nå raskere ut til befolkningen sender Solidaridads nå all nødhjelp med lastebiler eller båt fra den Dominikanske Republikk. På den måten unngår de problemene med trengsel på flyplassen og de når byer utenfor hovedstanden.

Solidar jobber nå med å identifisere hvordan vi best kan bidra i gjenoppbyggingsfasen og hvordan midlene som samles best kan fordeles i nettverket.

Norsk Folkehjelp er overbevist om at lokalbefolkningen er den viktigste ressursen både i det umiddelbare gjenoppbyggingsarbeidet og i den lange kampen for å bygge opp et samfunn igjen etter at katastrofen har rammet. Over 70 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Bidra til at Haitis befolkning ikke blir overlatt til seg selv når fjernsynskameraene skrus av.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?