Streikefare i Regus

På grunn av tekniske utfordringer knyttet til at vi har med internasjonale eiere å gjøre har vi valgt å gi dem litt ekstra tid. Men vårt krav om tariffavtale står fast. Går ikke Regus med på den, blir det streik, sier regionsekretær Jens Knapstad til HK-Nytt.

Allerede i september 2009 krevde Handel og Kontor opprettelse av tariffavtale med Regus. Bedriften, som har tre filialer i Oslo, har imidlertid ikke undertegnet avtalen.

HK har nå gitt bedriften frist til den 16. april med å undertegne tariffavtalen. Dermed blir det ikke streik fra onsdag 17. mars slik HK-medlemmene i Regus var forberedt på. Arbeidet vil først kunne bli lagt ned 17. april.

Les mer på www.hk-nytt.no.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?