Verv 3 – få en iPod!

HK forbereder vårens tariffoppgjør. Tariffavtalene skal forsvares og forbedres. HK trenger flere medlemmer i mange bedrifter. Bli med å dytt da vel! Sammen blir vi sterkere!

Hvordan verve?
Når du har fortalt en kollega eller venn om HK, og de ønsker å bli med, meld dem inn via våre nettsider her. Fyll ut informasjonen og husk ververs navn og fødselsdato.

Vervemateriell kan også tilsendes, ta kontakt med ditt nærmeste HK regionkontor.

Vervekampanjen gjelder ut april ved verving av ordinære, lærling- og studentmedlemmer (ikke elevmedlemmer). Kun medlemmer av HK kan delta. iPod Shuffle kommer i stedet for ordinære vervepremier. Verver du 6 medlemmer får du to premier osv.

De nye medlemmene må ha betalt kontingenten for første måned før du kan motta iPoden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?