Forsinkede HK-almanakker

Almanakken som HKs medlemmer pleier å få tilsendt sammen med HK-Nytt desember hvert år er dessverre blitt forsinket denne gangen.

Forsinkelsen skyldes at de to trailerne som fraktet almanakkene ble stående fast i uvær i Tyskland, dermed ble ikke disse levert i tide til HK-Nytts desembernummer gikk i trykken. Pga avtaler med Posten, kø hos pakkeriet og uvisshet om når vi kunne forvente almanakkene levert, lot det seg heller ikke gjøre å vente med å sende ut bladet. Almanakkene ble dessuten først levert denne uka.

Almanakkene vil nå bli sendt ut i egen forsendelse i uke 51, medlemmene vil derfor først motta den i romjulen. Leverandøren påtar seg de ekstrakostnadene dette vil medføre, slik at det ikke går utover våre medlemmers kontingentpenger.

HK beklager det inntrufne, men det skyldes altså ting som ligger langt utenfor vår kontroll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?