8. mars i Oslo

Motto for dagen: Kvinnedagen 100 år – vekk med kvinnelønna, inn med kvinnemakta! I tillegg vil LO ha sin egen postkortaksjon på dagen.

Møt opp på Youngstorget kl. 18:00.

Årets appellanter er Torild Skard (Norsk kvinnesaksforening), Fakhra Salimi (MIRA-Senteret), Maria Amelie (papirløs) og en representant for Senter mot incest. Det blir kultur av Sandra Kolstad.
Foruten mottoet er årets hovedparoler:
• Lovfestet rett til heltid!

• Forsvar uføretrygden:
– ingen levealderjustering
– ingen skatteøkning
– ingen kutt i barnetillegget

• 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon

• Oslo – strippefri by!

• Fortsatt kamp mot porno og prostitusjon!

• Amnesti for ureturnerbare og papirløse flyktninger – stopp kriminaliseringa!

• Vern unge kvinner mot tvangsekteskap og æresrelatert vold

• Kamp mot rasisme er også kvinnekamp!

• Avslør patriarkatet, få slutt på kvinneundertrykkende praksis!

• Ut med det! Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel!

• Merk retusjert reklame nå!

• Boikott Israel – Fritt Palestina!

• Støtt kvinners rettigheter – Kamp mot sharialovene!

• Revolusjon er også kvinnekamp – Støtt folket i Egypt!

• Flere pedagoger i barnehage og skole

• Kvinner trenger fast jobb – nei til EUs vikardirektiv!

Vedlagt årets løpeseddel som kan skrives ut for å spres og henges opp.

8. marskomiteens nettside er www.facebook.com/8.mars. Komiteen har e-postadresse [email protected]. Kontaktpersoner for 8. marskomiteen i Oslo 2011 er Hanne Størset (97033308) og Olivia Salles (98822543).

LO markerer hvert år FNs internasjonale Kvinnedag 8. mars. I år setter LO fokus på kvinnehelse og vil ha en postkortaksjon på dagen. Les mer om aksjonen på denne siden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?