Kampanje mot søndagsåpent

I år kjører Handel og Kontor en kampanje mot søndagsåpent de tre siste helgene før jul. Fredag, lørdag og søndag disse helgene vil det bli sendt reklamespotter på P4 hvor vi setter søkelyset på problematikken. Si gjerne din mening på HKs offisielle side på Facebook.

Helt siden Bondevik-regjeringa opphevet åpningstidsloven i 2003 har det nå vært fritt fram å holde åpent 24 timer i døgnet seks dager i uken. Også de tre siste søndagene før jul er det nå fritt fram å holde åpent. I Handel og Kontor mener vi tiden er kommet for å sette søkelyset på de ansatte, det må være lov å stoppe opp og tenke seg om.

I arbeidsmiljøloven heter det at ”Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.” I alle andre yrkesgrupper skal behovet for nattarbeid altså løpende vurderes. Men per i dag er det innen varehandelen arbeidsgiver som alene bestemmer om dette er nødvendig.

Loven er altså ikke lik for alle. Mens andre yrkesgrupper har et vern etter arbeidsmiljøloven, har ansatte i varehandelen ikke vern mot nattarbeid overhodet. Det samme gjelder helgearbeidet de siste søndagene før jul. En av flere konsekvenser av dette er for eksempel at Arbeidstilsynet ikke kan kobles inn for å vurdere bruken av nattarbeid. Vårt ønske er å få kartlagt statusen i næringa og få fakta på bordet. Hvor mange jobber, hvem jobber, hvordan har utviklingen i næringa vært siden loven ble opphevet. Med fakta på bordet mener vi det vil være lettere å se hvor vi vil videre.

Arbeidstider og åpningstider handler om hvor man vil med samfunnet. Og som sagt, vi mener tiden er moden for å stoppe og ta en vurdering om hvor man vil. Handel og Kontor ønsker at de ansatte innenfor varehandelen skal ha det samme vernet mot nattarbeid og arbeid på søndager som alle andre yrkesgrupper i samfunnet. Vi mener det må la seg gjøre å få til dette på en måte som også ivaretar forbrukernes og næringas interesser.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?