Kvinnedagen 2012

Landsorganisasjonen i Norge (LO), avholder arrangement i forbindelse med FNs internasjonale kvinnedag 8. mars 2012. LOs nestleder Gerd Kristiansen åpner arrangementet.

Tid: 8. mars kl. 15-18

Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnetsplass 1

LO setter fokus på vold mot kvinner under årets 8. mars arrangement. På programmet står presentasjon av Regjeringens arbeid mot vold i nære relasjoner v/statssekretær Astri Aas-Hansen, Justis- og beredskapsdepartementet. En visjon om en verden uten vold mot kvinner v/Tove Smaadahl, leder i Krisesentersekretariatet. I tillegg blir vold mot kvinner sett fra et internasjonalt perspektiv.

 Daugthers of Water står for det kulturelle innslaget under markeringen

Det blir enkel servering. Arrangementet er åpent for alle.

Program for dagen

Velkommen!

Også UNI Global Union engasjerer seg i den internasjonale kvinnedagen. I den forbindelse kjører de en kampanje som heter Thats Why! Hver dag kjemper tusenvis av kvinnelige arbeidere for å forbedre livskvaliteten og rettferdigheten i samfunnet. UNI Global Union vil gjerne høre nettopp din historie.

Les mer om kampanjen på www.uni-iwd.org.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?