Arbeidslivet.no

I dag lanseres Arbeidslivets kunnskapsportal – arbeidslivet.no. Portalen tar mål av seg å samle relevant forskning, LOs synspunkter og en redaksjonell tilnærming til arbeidslivet på ett og samme nettsted

Arbeidslivet.no er en nettbasert kunnskapsportal om og for arbeidslivet. Nettsiden skal formidle nyheter, forskning, fakta, statistikk og meninger om utvalgte arbeidslivstema på en lett tilgjengelig måte. Temaene er sortert under overskriftene arbeid, lønn, velferd og internasjonalisering. 

Formålet med arbeidslivet.no er gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for sitt faglige arbeid  og fagligpolitiske engasjement. 

Selv om portalen først og fremst retter seg mot aktive tillitsvalgte, vil også arbeidsgivere, politiske beslutningstakere og media finne bakgrunnsinformasjon om viktige arbeidslivssaker. 

Arbeidslivet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo og LO Media. Redaksjonen er sammensatt av representanter fra disse tre aktørene. Koordineringsansvaret ligger hos LO.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?