Heltid en rettighet!

Mange, særlig kvinner, arbeider i dag ufrivillig deltid. Heltidsstilling er en forutsetning for
økonomisk selvstendighet og mulighet for å forsørge seg selv og sin familie. Tiden er
overmoden for at retten til heltid lovfestes.

Handel og Kontor i Norge krever:
• At Arbeidsmiljøloven endres på en slik måte at arbeidsplaner må tilrettelegges for heltid.
• En styrking av deltidsansattes fortrinnsrett.
• At arbeid for å forhindre ufrivillig deltid må inngå i likestillingslovens aktivitetsplikt og redegjørelsesplikt.
• At Arbeidsmiljøloven endres slik at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes i heltidsstilling.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?