Forhandlingsstart HK-AAF

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening om Landsoverenskomsten starter den 2. oktober.

HK vil under tariffoppgjøret legge spesielt vekt på:
• Heving av satsene
• Bestemmelser for innleie av arbeidskraft
• Nøytral oppmann i forbindelse med uenighet i Stillingsutvalget

Det er satt av tre dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 4. oktober. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?