Gravide i varehandelen

Informasjon til ledere, tillitsvalgte og arbeidstakere.

Kvinner har høyere sykefravær enn menn og forskjellene øker. Blant butikkselgere har kvinner nesten 80 prosent høyere fravær enn sine mannlige kollegaer.

Virksomheter med mange yngre kvinner har en økende utfordring med sykefravær blant gravide arbeidstakere. For å redusere fraværet kreves kunnskap om muligheter og ordninger, men like viktig er det daglige samarbeidet mellom leder og den ansatte som er gravid.

I denne forbindelse er det utarbeidet et informasjonshefte på bakgrunn av et samarbeidsprosjekt mellom Handel og Kontor/LO, Virke, Idébanken, Inkluderende Arbeidsliv, Fafo og AFI.

Informasjonsheftet finner du her.

Mer informasjon om tilrettelegging for gravide finner du påwww.idebanken.org

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?