Reklamesang på P4

Handel og Kontor har denne sommeren hatt en reklamesang ute på P4.

Reklamekampanjen har satt søkelyset på en svakhet i loven for de varehandelsansatte, og at denne gruppen har liten eller ingen medbestemmelsesrett når det gjelder arbeidstid.

Reklamesangen kan høres på HKs Facebookside.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?