Partienes svar til LO

Med bakgrunn i LOs medlemsdebatt og kongressens vedtak har LO stilt 45 spørsmål til de politiske partiene. Partiene har nå svart.

LO ba om klare svar fra partiene, og har mottatt svar fra samtlige partier.

LOs medlemsdebatt ”Vi former framtiden – LO på din side” ble gjennomført fra oktober 2012 til april 2013. LOs medlemsdebatt er landets suverent største samfunnsdebatt med hovedfokus på arbeidslivet. Nærmere 27 000 medlemmer sendte inn 160 000 innspill om hvilket arbeidsliv de ønsker og hvordan samfunnet bør utvikle seg.

For LOs medlemmer er det avgjørende hvor de enkelte partiene står i arbeidslivssaker – og hvilken arbeidslivspolitikk de ulike regjeringsalternativene vil føre.

Les hva partiene har svart her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?