Hvorfor streiker HK?

NHO vil ikke gi kvinner den samme lønnsutviklinga som menn. Bare dager før vi gikk til mekling inngikk NHO en garanti som hever minstelønnssatsene til gutta som leverer varene vi selger.

Alt vi krever nå er den samme garantien som de fikk. Vi vil altså ha det samme lønnsløftet for kvinner som for menn innen handelen.

Men NHO hevder at disse bedriftene kan gå konkurs?
Argumentet om at virksomhetene ikke kan bære større lønnskostnader har vi nå hørt over flere år. Vi møter likevel de samme bedriftene ved forhandlingsbordet år etter år.

Og dette er tydeligvis ikke et argument gutta i Transportarbeiderforbundet blir møtt med. I år fikk de sin garanti, som på sikt vil løfte minstelønna opp til et akseptabelt lønnsnivå.

Damene som er ute i streik er de lavest lønte av alle i handelen, men får ikke engang samme garanti for lønnsutvikling som menn. NHO er altså ikke villig til å løfte kvinnene opp på et akseptabelt lønnsnivå. Det er urettferdig. Nå har vi fått nok. Vi krever det samme. Vi aksepterer ikke kjønnsdumping!

Men NHO sier at deres faghandel bare består av små bedrifter og derfor ikke har bæreevne?
Dette faller på sin egen urimelighet, de aller fleste bedrifter i handelen er små. Det gjelder ikke bare NHOs medlemsbedrifter. Vi har en rekke faghandlere innen arbeidsgiverorganisasjonen Virke som klarer å betale anstendig lønn til sine ansatte. Faktisk ligger hoveddelen av faghandel innenfor Virkes område.

Når Virkes medlemsbedrifter har ryggrad til å betale anstendige lønns- og arbeidsvilkår, er det ingenting som tilsier at ikke NHOs medlemsbedrifter bør klare det samme.

Garantien gutta i Transport fikk, vil løfte lønningene gradvis over flere år. Dette av hensyn til bedriftene og deres behov for å tilpasse seg. Vi har ikke krevd noe annet enn den samme opptrappingen for våre kvinner i HK.

Noen tall…

Kvinneandel Butikkoverenskomsten (HK): 72%
Kvinneandel Grossistoverenskomsten (NTF): 5%

Virke Landsoverenskomstens vs NHO Butikkoverenskomstens minstelønnssatser:
 inntil kroner 2608,- per mnd.
Med fagbrev:
 inntil kroner 6796,- per mnd.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?