Enighet i OBOS

OBOS og Handel og Kontor har kommet til enighet om revisjon av overenskomsten mellom OBOS og datterselskaper og HK.

Økonomi
Partene ble enige om samme ramme som i Oslo Kommunes lønnsoppgjør. Det gis et totalt lønnstillegg på 2,5 million kroner til HKs medlemmer. Av denne rammen fordeles 1,9% av den totale lønnsmasse, minimum 8.000 kroner, på lønnstabellen.
Tillegg gis med virkning fra 1.5.2014. 

Ved pålagt overtidsarbeid av minst 2 timers varighet, betales etter regning inntil kr 135,- i matpenger.

Arbeidstid
Hvis den ansatte ikke kan forlate arbeidsstedet i hvile- og spisepausen, skal denne tiden lønnes som vanlig arbeid.

Ansatte som har spesielt ensartet, belastende arbeid, skal gis anledning til å veksle dette arbeidet med annet kontorarbeid eller gis kortere hvilepauser etter nærmere avtale med leder

Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?