Addisco

Vi åpner nå for søknader til utdanningsprogrammet Addisco

Utdanningsselskapet Addisco eies av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Avtalen vil gi HKs medlemmer mulighet for å ta etter- og videreutdanning gjennom utdanningsselskapet Addisco.

Addisco er spesialister innen livslang læring. Gjennom samarbeid med meget anerkjente nasjonale og internasjonale akademiske miljøer utvikler og arrangerer de universitets- og høgskolekurs av meget høy karakter.
Addisco har utviklet læringsplattformen AddiscoLearning som er en skole hvor du kan studere 24/7. Her finner du lærestoff og du kan møte forelesere og medstudenter. Læringsplattformen AddiscoLearning oppfyller alle de pedagogiske kravene; Motivasjon, Aktivisering, Konkretisering, Visualisering, Individualisering og Samarbeid. I dag kjøres alle kurs og studier på denne læringsplattformen. Addiscos pedagogiske modell er en kombinasjon av internettbasert fjernundervisning i kombinasjon med helgesamlinger. Opplæringen baserer seg på kursdeltakernes realkompetanse, slik skaper vi relevante kurs som er direkte anvendbar i jobbsituasjonen.

HK kan tilby følgende tre studieprogram for deg som medlem gjennom Addisco:
– Teknologiledelse
– HR – ledelse (Human Resource Managment)
– Diploma in Project Management

 Våren 2015 vil det ikke bli satt opp studier i bedriftøkonomisk analyse. 

HKs medlemmer som kvalifiserer til HKs Stipendordning for høyere utdanning får dekket utgifter til kurs, reise og opphold i forbindelse med samlingene. Tapt arbeidsfortjeneste og diett dekkes ikke. Det er begrenset antall plasser.

For mer informasjon, se vedlagte informasjonsbrosjyre. Søknadsfrist er 5. desember 2014. Søknadsfristen er absolutt.

Spørsmål kan rettes til HK v/Jostein Antonsen, tlf. 905 92 106, e-post[email protected].

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?