HK på plass i Paris

Nestleder Christopher Beckham har denne uken fulgt klimaforhandlingene i Paris.

Representanter fra 184 land har vært samlet i Paris for å forhandle om en ny klimaavtale. 

Sammen med internasjonal fagbevegelse, og norsk fagbevegelse har nestleder i HK, Christopher Beckaham jobbet for en mer rettferdig avtale.

– Fagbevegelsens hovedoppgave er å sørge for at avtalen gjenspeiler rettferdig omstilling og menneskerettigheter. Det har vi klart, selv om de punktene foreløpig ligger i forordet, og ikke i selve avtaleteksten, sier Beckham.

Han mener likevel det sentrale er å sikre at avtalen har et ambisjonsnivå som gjør det mulig å nå målet om å begrense temperaturøkninger. 

– ITUCs generalsekretær Sharan Burrows sa det godt. A goal without a plan is just a dream, sier han og legger til:

– Vi må ha en finansieringsmekanisme som er rettferdig og sikrer at de som har mest bidrar med mest. Bare på den måten kan vi hjelpe de fattigste nasjonene til å omstille seg.

Han mener det trengs en plan som sikrer vekst og investeringer før omstillingen river beina under jobbene til folk. 

– Vi kan ikke omstille oss til massearbeidsledighet, legger han til.

Ifølge Beckhan har fagbevegelsen en viktig rolle i forhandlingene, i samarbeid med andre sivilsamfunnsorganisasjoner.

– Det har vært nyttig å jobbe med internasjonal fagbevegelse for å kunne påvirke bredt. Vi har kontinuerlig koordinert standpunkt og snakket med våre respektive politikere. Det gir mulighet for et bredere gjennomslag, sier han.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?