Fare for storstreik

Store deler av landet blir berørt hvis LO Stat og Spekter ikke kommer til enighet om pensjoner innen natt til lørdag 17. september. Flytoget, barnehager, Vinmonopolet, studentsamskipnader og flere andre virksomheter kan havne streik. 

– Vi skal i mekling på store, vanskelige spørsmål. Streikefaren er derfor overhengende, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Strid om pensjon
Spekter vil fjerne retten ansatte har til å forhandle pensjon. 75 prosent av virksomhetene i Spekter har rett til å forhandle om pensjon. En rett ansattes organisasjoner ikke har tenkt å gi fra seg.

– Jeg konstaterer at Spekter er allergiske mot ansattes medbestemmelse på pensjon. Hva du skal leve av når du slutter å jobbe er viktig for folk. Dermed er det viktig for oss å sikre at pensjoner ikke raseres, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

LO Stat opplever Spekter pensjonsangrep som en unødvendig inngripen.
– Vi er fleksible der virksomheter sliter økonomisk. Spekter på sin side mener dette ikke er nok. Arbeidsgiverne vil ha full styring på ansattes pensjoner. Dette kan vi ikke akseptere, sier Eivind Gran.

Gigantmekling
Før sommeren strandet forhandlingene mellom Spekter og LO Stat i område 9. LO Stat skal mekle samtidig for 13 virksomheter. I flertallet av virksomhetene handler meklingen om pensjon. LO Stat skal mekle på vegne av Fellesforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Handel og Kontor i Norge (HK), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL). En gigantmekling rett og slett.

Riksmekleren har satt av fire dager og fem meklere på forsøket på å løse floken. Blir det ikke enighet kan 2.041 ansatte være i streik fra arbeidstidens start lørdag 17. september. For HKs del gjelder dette ansatte i Vinmonopolet.

Les mer på LO Stats hjemmeside

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?