Streiker for pensjon

Ansatte organisert i LO og YS i Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) er i streik. Bakgrunnen for streiken er pensjonsordningen.

LHL-ansatte har i alle år hatt samme pensjonsordning som de offentlig ansatte. Den er lik for kvinner og menn, varer livet ut og sikrer de med full opptjening to tredeler av lønna i pensjon.

Meklingen er en del av lønnsoppgjøret for 2016. Arbeidsgiver fremmet krav om at de ansatte skulle godta en innskuddspensjonsordning der arbeidsgiver sparer fem prosent av lønnen og arbeidstaker to. Pensjonsordningen som er foreslått vil gi utbetaling kun i 15 år. Alle taper på en slik omlegging, og kvinner taper mest: Fordi de lever lenger enn menn, vil de nå måtte klare seg flere år bare med folketrygd.

Arbeidstakerorganisasjonene LO-Stat og YS valgte å bryte meklingen på spørsmålet om pensjon.

Les mer på LO Stats hjemmeside.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?