Brudd i forhandlingene med AUF

I går gjenopptok HK og AAF forhandlingene for AUF-overenskomsten, men uten å komme til enighet. Nå går forhandlingene til mekling.

Forhandlingene startet allerede 20. juni i år, men grunnet avstanden mellom krav og tilbud ble partene enige om å ta en pause og heller fortsette forhandlingene etter valget. Da partene på nytt møttes i går hadde HKs delegasjon redusert kravet sitt i håp om å komme fram til en løsning.

Arbeidsgiver tilbød en lønnsøkning på 1 % eller kroner 230,- per måned. De HK-organisertes krav om 1,48 % i lønnsøkning ville gitt et resultat på linje med lavlønnstillegget i frontfaget, og kunnet ha sikret de lavest lønnede i AUF et tillegg på kroner 325,- per måned. I stede brøt arbeidsgiver forhandlingene.

– Det er trist at AUF ikke er villige til å gi sine ansatte tilsvarende tillegg som andre lavtlønnede i Norge fikk i årets oppgjør, sier forhandlingsleder Bodil H. Andersen fra HK.

Nå går forhandlingene til mekling.

Se protokollen fra forhandlingene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?