Tariffoppgjøret 2018

Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, uravstemningsfrister og resultater for tariffoppgjøret 2018.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres samordnet, med forbundsvise tilpasningsforhandlinger for de enkelte overenskomstene. 
Følg også tariffoppgjøret på LOs tariffsider.

Oversikten oppdateres fortløpende. Vi tar forbehold om endringer.

———————

NHO – Alle overenskomster/avtaler

Forhandlinger 12. – 22. mars

Brudd i forhandlingene 22. mars. Les mer om dette her.  

Mekling 4.-7. april med meklingsfrist 7. april kl. 24.00. Eventuell streik fra arbeidstidens begynnelse 8. april.

Enighet i mekling 8. april. Les om resultatet av meklingen her

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 25. april kl. 15.00.

Resultat av uravstemningen finner du her. Tariffoppgjøret er godkjent.

———————

Spekter

Spekter A-delsforhandlinger
Forhandlinger 10. april

Enighet i A-delsforhandlingene 10. april. Les mer om resultatet av forhandlingene her.

Nettbuss
Forhandlinger 19. mars

Brudd i forhandlingene 22. mars. Les mer om dette her.

Mekling 10. april

Enighet i mekling 11. april. Les mer om resultatet av meklingen her.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 24. april kl. 15.00.

Resultat av uravstemning finner du her. Tariffoppgjøret er godkjent. 

Vinmonopolet
Forhandlinger 11. og 12. april

Ikke enighet i forhandlinger. Oppgjøret går nå videre til bistandsforhandlinger. Les mer her.

Enighet i forhandlinger 24. april. Les mer om resultatet av forhandlingene her.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 20. juni kl. 15.00.

Resultat av uravstemning finner du her. Tariffoppgjøret er godkjent.

Felleskjøpet Agri
Forhandlinger 17. april

Ikke enighet i forhandlinger. Oppgjøret går nå videre til bistandsforhandlinger. Les mer her.

Enighet i forhandlinger 25. april. Les mer om resultatet av forhandlingene her.

Resultat av uravstemning finner du her. Tariffoppgjøret er godkjent.

———————

Finans Norge

Sentralavtalen
Forhandlinger 18., 19. og 25. april

Brudd i forhandlingene 25. april. Les mer om dette her.

Mekling 29.-30. mai.

Brudd i mekling 30. mai. Det er streik fra 31. mai kl. 08.00. Les mer her.

Enighet i mekling 5. juni. Les om resultatet av meklingen her.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 25. juni kl. 15.00.

Resultat av uravstemning finner du her. Tariffoppgjøret er godkjent.

———————

Virke – Alle overenskomster/avtaler

Forhandlinger 20. – 27. april

Enighet i forhandlinger 26. april. Resultatet av forhandlingene finner du her.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 28. mai kl. 15.00.

JA-flertall i uravstemning. Tariffoppgjøret er godkjent.

———————

SAMFO – Alle overenskomster/avtaler

Forhandlinger 7.- 9. mai 

Enighet i forhandlinger 8. mai. Resultatet av forhandlingene finner du her.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 5. juni kl. 15.00.

JA-flertall i uravstemning. Tariffoppgjøret er godkjent.

———————

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)

Overenskomst for AUF
Forhandlinger 19.-20. juni.

Enighet i forhandlinger 20. juni.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 5. juli kl. 12.00.

JA-flertall i uravstemning. Tariffoppgjøret er godkjent.

Landsoverenskomsten
Forhandlinger 1.-2. oktober.

Enighet i forhandlinger 3. oktober. Resultat av forhandlingene finner du her.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 25. oktober kl. 15.00.

JA-flertall i uravstemning. Tariffoppgjøret er godkjent. Mer informasjon finner du her.

———————

Direkte avtaler

Overenskomst for HK-medlemmer i TeleComputing Norway AS
Forhandlinger 22. mai

Enighet i forhandlinger 22. mai. Resultatet av forhandlingene finner du her.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 19. juni kl. 15.00.

JA-flertall i uravstemning. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst for HK-OBOS BBL
Forhandlinger 18. og 26. juni.

Enighet i forhandlinger 26. juni. Resultatet av forhandlingene finner du her.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 10. august kl. 15.00.

JA-flertall i uravstemning. Tariffoppgjøret er godkjent.

Kabinoverenskomsten Novair AS-HK
Forhandlinger 19.-21. juni

Pause i forhandlingene. Neste forhandlingsdato er 5. juli.

Enighet i forhandlinger 5. juli. Resultat av forhandlingene finner du her.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 13. juli kl. 15.00.

JA-flertall i uravstemning. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst for TrønderTaxi AS
Forhandlinger 5. oktober.

Enighet i forhandlinger 5. oktober.

Frist for å avlegge stemme i uravstemning: 31. oktober kl. 15.00.

JA-flertall i uravstemning. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst for Norges Fiskarlag m.fl.
Forhandlinger 7. november.

Enighet i forhandlinger 7. november. Resultatet av forhandlingene finner du her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?