Streikeuttatte bedrifter

Mekling mellom LO og NHO starter onsdag 4. april. Hvis partene ikke kommer til enighet er det streik fra søndag 8. april.

Det ble før påske brudd i tariffoppgjøret mellom LO og NHO, oppgjøret ble dermed oversendt Riksmekleren.

Årsaken til bruddet og kravene 
LO fikk ikke gjennomslag for sine krav om å tette hullene i avtalefestet pensjon (AFP), forbedre tjenestepensjon og øke kjøpekrafta til alle. Derfor ble det brudd i forhandlingene med NHO.

Meklingsfrist
Meklingen har oppstart onsdag 4. april, og meklingsfristen er satt til 7. april kl. 24.00. Hvis partene ikke har kommet til enighet innen fristen, blir det streik fra arbeidstidens start søndag 8. april.

Streikeuttak
Vedlagt finner du en oversikt over hvilke bedrifter HK har tatt ut i første streikeuttak.

Medlemmene som omfattes av streiken vil få nærmere informasjon fra HK.

Nærmere oversikt over streikeuttatte bedrifter i andre forbund finner du på LOs hjemmeside www.lo.no

Sjekk vår informasjon om deg
Det er viktig at du sørger for at den informasjonen vi har registrert om deg er korrekt (e-post og mobil). Bare på den måten kan vi sikre rask informasjon om resultatet av meklingen. Logg deg inn på www.hkmedlem.no for å kontrollere din informasjon. Ta eventuelt kontakt med ditt regionkontor dersom du trenger hjelp med dette.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?