Velkomstkonferanse

Fellestiltakene LO-VIRKE inviterer til Velkomstkonferanse. Konferansen er for tillitsvalgte, hovedverneombud og ledere i virksomheter som har tariffavtale med HK i Norge og Virke. Den finner sted onsdag 26. og torsdag 27.september 2018 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo.

Tusvik&Tønne åpner konferansen
Fellestiltakene LO-Virke ønsker med denne konferansen å gi dere som tillitsvalgte og ledere et godt møte. Tusvik&Tønne sjokkåpner konferansen, det blir faglig påfyll, felles middag og hotellovernatting.

Felles arena for tillitsvalgte og ledere
Dette er en arena hvor tillitsvalgte og ledere kan bli bedre kjent med hverandre, utveksle erfaringer om samarbeid og danne et godt grunnlag for å videreutvikle samarbeidet.  

Hvorfor velkomstkonferanse og samarbeid?
Virke og HK setter samarbeidsutvikling mellom partene lokalt høyt på agendaen, og ønsker å legge til rette for dette. Det er en kjensgjerning at det skapes bedre prosesser rundt viktige forhold i virksomheten, når partene kommuniserer og samarbeider godt, og bygger tillit og trygghet i relasjonen med hverandre.  

Bli bedre kjent
Vi inviterer tillitsvalgte, hovedverneombud og ledere i flere virksomheter til felles samarbeidskonferanse, fordi det gir flere muligheter.

  • Vi kan få fram de gode eksemplene på beste praksis.
  • Deltakerne fra begge sider kan lære av hverandre og får samme tilfang av informasjon.
  • Det gir muligheter til å diskutere felles utfordringer i bransjen, og reflektere og dele gleder sosialt og faglig.
  • Dere vil bli bedre kjent med organisasjonene Virke og HK og hva de kan bidra med.  

Program
Onsdag 26.september:  
18:00 – 18:30    Velkommen og presentasjon av deltakere og bidragsytere 
18:30 – 20:00    Standup ved Tønne & Tusvik
20:00                Felles middag og sosial prat utover kvelden  

Torsdag 27.september
Før 09.00          Frokost
09:00 – 09:45    Introduksjon av organisasjonene ved Forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes og direktør for politikk og tariff i Virke, Inger Lise Blyverket
10:00 – 13:00    Kommunikasjon, samarbeid og tillit, samarbeidsutvikling i praksis, Institutt for salg og markedsføring, Eirik Petersen
13:00 – avreise  Felles lunsj og vel hjem  

Lønn, reise og opphold dekkes

  • Deltakerne bestiller selv sin reise til og fra konferansen.
  • Fellestiltakene LO-VIRKE dekker reise, oppholdsutgifter og drikke til maten.
  • Alt i privatregi dekkes av den enkelte.
  • Virksomheten dekker lønn.

Påmelding
Påmeldingsfristen var onsdag 12. september, men det er fortsatt ledige plasser og fristen er derfor utvidet. Meld deg på snarest mulig. Send navn, virksomhet, rolle, e-postadresse, mobilnummer og allergier og lignende til [email protected] eller [email protected].

Mer informasjon om konferansen
https://www.fellestiltakene.org/aktuelt/fellestiltakene-lo-virke-inviterer-til-velkomstkonferanse/

Om Fellestiltakene LO-Virke
For mer informasjon om Fellestiltakene LO-Virke https://www.fellestiltakene.org/

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?