Enighet i forhandlingene mellom Fiskerorganisasjonenes arbeidsgiverforening (FA) og HK

FA og HK kom onsdag 7. november til enighet i årets tarifforhandlinger. Heving av lønn og to ekstra fridager til ansatte over 60 år var noen av de viktigste resultatene.

Økt lønn
I tillegg til justeringen av lønnstrinnene i Statens A-lønnstabell på 1,25 prosent fra 1. mai, får de ansatte ett ekstra lønnstrinn fra 1. august.

Lokalt utvalgsarbeid for lønnsopprykk
Det vil bli nedsatt et partssammensatt lokalt utvalg som skal jobbe med vurderingskriterier for opprykk i lønn. Utvalget skal foreslå eventuelle endringer før mellomoppgjøret i 2019. 

Arbeidstid
Det er enighet om nye bestemmelser om fleksibel arbeidstid. Den nye arbeidstidsordningen er i tråd med hva et lokalt utvalgsarbeid har foreslått. 

Øvrige resultater
Det er gjort presiseringer i bestemmelsen om betaling for kommunikasjonstjenester (telefon og internett), nye retningslinjer for et etter- og videreutdanningsfond og satsen for arbeidstøy er hevet.  

Uravstemning
Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler resultatet av årets tariffoppgjør. Resultatet går nå ut på uravstemning til medlemmene. Svarfristen vil fremkomme i uravstemningsmateriellet.

Protokoll
Protokollen fra forhandlingene finner du lengre ned på siden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?