Hurra for kvinnedagen!

I dag gratulerer vi alle kvinner med kvinnedagen. 8. mars er en internasjonal kampdag for kvinners rettigheter. Den markers verden over hvert år og handler om kamp for likestilling og rettferdighet.

Vi har fortsatt en vei å gå i kampen for likestilling. Kvinner tjener mindre enn menn, jobber mer deltid enn menn og menn har de fleste lederposisjoner. Verden over utsettes kvinner for vold og trakassering. 

Viktige kampsaker
Angrepene på kvinners rett til selvbestemt abort. Bedre fordeling av posisjoner og makt. Retten til hele faste stillinger. Likelønn. Kampen mot vold og trakassering av kvinner. Dette er alle viktige kampsaker under årets markering.

Årets tema
Temaet for Kvinnedagen i år er "Women and Men: United to End Violence against Women”. Det gir muligheter for å mobilisere kvinner og menn til felles kamp mot vold og trakassering av kvinner.

Vold og trakassering av kvinner
Hver tredje kvinne i verden utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet. Voldtekt brukes som våpen mot kvinner i krig og konflikt. Kvinner og jenter over hele verden blir ofre for seksuell trakassering, vold og overgrep på jobb.

Mangler lover for å beskytte kvinner
I dag mangler mer enn en tredjedel av verdens land lover som forbyr seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det finnes ingen internasjonal juridisk standard som beskytter kvinner på jobb mot dette.

Stopp trakassering av kvinner på jobb
Skal vi få stoppet kjønnsbasert trakassering av kvinner på jobb verden over, må vi sette en ny internasjonal standard. La oss hedre alle UNI-kvinnene som slo tilbake. De som tok opp kampen før trakassering og seksuell trakassering ble tema i nyhetene. Før #metoo og #niunamenos. Fagforeningene er nøkkelen til likestilling og et rettferdig samfunn. Vi må stille tydelig krav til norske myndigheter: Stopp trakassering av kvinner på jobb – ILO-konvensjon nå!

Dagens paroler og 8. mars arrangementer i hele landet.  

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?