LO leverer

LO og NHO ble i dag enige om årets lønnstigning, etter mange timers mekling på overtid.

Alle får et generelt lønnstillegg på 2,50 kr i timen. I tillegg gis det et lavlønnstillegg2 kr i timen.

– Dette er en god løsning. Jeg er glad for at vi unngår en streik. All ære til LO-ledelsen som har losa oss trygt gjennom meklingen, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Hvem får generelt tillegg?
Alle HK-medlemmer på bedrifter med tariffavtale innen NHO-området får det generelle tillegget på 2,50 kr i timen.

Hvem får lavlønnstillegget?
HKs medlemmer på NHO Butikkoverenskomsten og NHO Bensinstasjonsoverenskomsten får lavlønnstillegget. De får et tillegg på til sammen 4,50 kr i timen. Det betyr 731,25 kr i måneden og 8775,- kr i året for en hel stilling.

Det er medlemmer på overenskomster hvor snittlønnen er lavere enn 430 221 kroner i året som får lavlønnstillegget.

Her ser du om dette lønnsoppgjøret gjelder deg.

Lokale forhandlinger
Første del av årets lønnsoppgjør er avsluttet. Nå skal de tillitsvalgte forhandle på arbeidsplassene. Verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift skal fordeles. De tillitsvalgte må derfor kreve lokale forhandlinger.

Du finner mer informasjon om lønnsoppgjøret på LOs tariffsider.

Her kan du se Riksmeklerens møtebok.

Information in English

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?