Enige om lønn

HK og de andre LO-forbunda har i kveld blitt enige med Vy Buss AS (tidligere Nettbuss) etter å ha forhandla om lønn.

Generelt tillegg
Alle medlemmene får et generelt tillegg på 14 700,- kroner i året.

Lavlønnstillegg
Medlemmer med en årslønn på 430 221,- kroner i året eller lavere, får i tillegg til det generelle tillegget et lavtlønnstillegg på 3 900,- per kroner i året.  

Når gjelder tilleggene fra?
Både det generelle tillegget og lavlønnstillegget utbetales med virkning fra 1. april 2019.  
Minimumslønnen for de ulike stillingsgruppene i overenskomsten settes opp med de samme summene.   

Lønnsgruppeutvalg
Det blir satt ned et lokalt utvalg i god tid før lønnsforhandlingene i 2020. Utvalget skal utarbeide forslag til justeringer av stillingsgruppene i overenskomsten.

Du finner protokollen fra forhandlingene lenger ned på siden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?