Fyll på med kompetanse

Koronasituasjonen har satt det norske arbeidslivet i en ekstrem situasjon, og mange vil trenge ny og oppdatert kompetanse for å fortsatt kunne stå i jobb. Gjennom bransjeprogrammene tilbys nå et stort utvalg av gratis utdanningstilbud. 

Tilbudene gjelder også deg som er i jobb, da opplæringstilbudene kan kombineres med jobb. Tilbudene som presenteres her er helt gratis, og dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene. Sidene vil bli oppdatert fortløpende.

Fyll på med kompetanse om reiseliv
For mange vil det ta tid før man kan vende tilbake til full jobb. Ønsker du å benytte  muligheten til å bruke ledig tid til å utvikle ny kompetanse? Her er mange relevante tilbud som kan passe for deg.
Kompetansetilbud reiseliv

Reiseliv illustrasjon

 

Bli bedre på netthandel, mersalg og digital markedsføring
Det stilles nye og flere krav til kompetanse, særlig innen netthandel og digital markedsføring, og ikke minst smittevern. De gratis kursene er både for deg som nå er permittert eller arbeidsledig, eller for deg som er i jobb, men ser at bransjen er i omstilling. Nå har du mulighet til å skaffe kompetanse bransjen etterspør framover.
Kompetansetilbud detalj-og faghandel

Netthandel illustrasjon
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?