Enighet i Vinmonopolet

I løpet av natten ble det enighet i forhandlingene mellom HK og Vinmonopolet. HK er godt fornøyd med resultatet.

– Vi er godt fornøyd med den totale ramma, og vi er særlig fornøyd med UB-satsene som økes i dette oppgjøret, sier forbundsleder Christopher Beckham.

Partene ble enige om et generelt lønnstillegg på 1,65%. HK understreker at dette oppgjøret gjelder for HKs medlemmer i AS Vinmonopolet. Medlemmer av andre forbund må følge sine avtaler og overenskomster.

Rammen for oppgjøret blir totalt sett veldig bra, og vi forholder oss til frontfaget. Det viktigste for HK er likevel UB-satsene og økning i kompetansetilleggene.

Satser for ubekvem arbeidstid økes fra 01.04. 2020

Mandag til fredag
Kl. 06.00 – kl. 07.45 økes med kr 34,- til kr 66,- 
Kl. 17.30 – kl. 20.15 økes med kr 5,- til kr 70,-

Lørdag
Kl. 06.00 – kl. 07.45 økes med kr 34,- til kr 66,- 
Kl. 13.00 – kl. 15.00 økes med kr 9,- til kr 75,- 
Kl. 15.00 – kl. 18.30 økes med kr 24,- til kr 90,-

Økning av kompetansetillegget med kr 2, til kr 16,- per time.

– Nå er det opp til medlemsdemokratiet i forbundet vårt, vi anbefaler å stemme ja sier Christopher Beckham.

Nå skal medlemmene i HK Vinmonopolet stemme ja eller nei til resultatet av forhandlingene. Dette kalles en uravstemning. Medlemmer som har stemmerett, vil få tilsendt informasjon på SMS og e-post om hvordan de stemmer. Stemmefristen fastsettes av LO Stat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?