Den gode avtalen.

Gode avtaler mellom HK i Norge og arbeidsgiver sikrer deg bedre lønn og bedre rettigheter. 

Vi er opptatt av at alle skal sikres størst mulig lønnsutvikling for alle. Derfor jobber vi for sentrale oppgjør, og ikke lokale lønnstildelinger. Disse styres av arbeidsgiver, og gis kun til utvalgte ansatte. Sentrale oppgjør forhandles av LO Finans, sammen med HK i Norge og LO. Dette gis til alle ansatte. Dette vil sikre alle en jevn lønnsutvikling.

Det er avtalene mellom arbeidsgiversiden (Finans Norge) og HK i Norge som bestemmer, derfor er avtalene viktige.

Hovedavtalen gjelder for hele arbeidslivet, og her trekkes de grunnleggende rettighetene og reglene for arbeidslivet.

Overenskomstene er kollektive arbeidsavtaler for ansatte innenfor gitte stillingskategorier. Denne kompletterer andre avtaler. Overenskomstene er som hovedavtalene avtaler har ofte lang historie og mange tiår. Sentralavtalen i finansnæringen inneholder regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?