LO er enige med Virke

Forhandlingene i mellomoppgjøret ble avsluttet onsdag kveld. Her kan du lese om resultatet av forhandlingene.

LOs nestleder Roger Heimli ledet forhandlingene, og er godt fornøyd med resultatet.

-Dette er et ansvarlig oppgjør, tilpasset den økonomiske situasjonen. LO-NHO-oppgjøret hadde lagt et godt grunnlag for våre forhandlinger, og vi har videreført både rammen og den sosiale profilen, med et ekstra tillegg til de lavest lønte, sier Heimli. 

– Jeg er godt fornøyd med at lønnen til de som tjener minst øker mest også i dette oppgjøret, sier forbundsleder i HK i Norge, Christopher Beckham. 

Han peker på at resultatet er i tråd med den tariffpolitiske uttalelsen som LOs representantskap har vedtatt.

Du kan lese mer om oppgjøret på LOs nettside

Under kan du lese om resultatet på HKs overenskomster.

Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med underliggende avtaler
Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på kr. 0,50,-
Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med ytterligere kr 2,- pr time.
Minstelønnssatsen på trinn 4 heves ytterligere med kr 3,- pr time.
Minstelønnssatsen på trinn 5 heves ytterligere med kr 5,- pr time.

Avtale om reiselivsbransjen
Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 pr. time til alle arbeidstakere.
Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves ytterligere med kr 2,- pr. time

Energistasjonsoverenskomsten
Alle får et tillegg på kr 4,50 pr. time. Dette legges også på satsene.

Lederoverenskomsten
Det gis et generelt tillegg på kr 2,25 pr. time til alle.
Basislønnen i Bilag 10 økes med kr 7020,-

Hva er ramma?
Ramma vi har forhandlet innenfor i dette oppgjøret er 2,7 prosent. Det betyr at LO og Virke tar sikte på at årslønna skal øke med 2,7 prosent i 2021 i forhold til årslønna i 2020. Lønnsøkning i 2021 består av tre komponenter; overheng, glidning og tarifftillegg. 

Hva er lønnsglidning?
Glidning er lønnsøkninger du har fått i løpet av året. Det kan være opprykk, eller at du har tatt et kurs som gir ekstra kompetanse som gjør at du får høyere lønn. Disse lønnsøkningene kommer uavhengig av lønnsoppgjøret og gir ekstra lønnsøkning utover det du får i lønnsoppgjøret.

Hva er lønnsoverheng?
Overheng er en beregning for å finne ut hva lønnsveksten vil bli fra ett år til et annet. Dette regner vi ut for å fastsette ramma for lønnsoppgjøret. Vi kan si at dette er en lønnsøkning om kommer i år og som skyldes fjorårets lønnsøkning. Se for deg at månedslønna øker med 1000 kroner i tariffoppgjøret. Siden lønnsøkningen kommer 1. april vil det føre til utbetaling i ni måneder dette året. Årslønna øker dermed med 9 000 kroner. Året etter har du 12 000 kroner mer, fordi da har du fått utbetalt den nye lønna i 12 måneder og ikke bare i ni. Det er først da lønnsoppgjøret har full effekt. Denne virkningen fra fjoråret kommer dermed som et tillegg til årets lønnsjustering.

Hva er tarifftillegget?
Tarifftillegget er det tillegget som lønna di øker med som følge av tarifforhandlingene.

Garantitilleggene fra februar
Garantitilleggene gis hvert år i henhold til lønnsgarantiordningen i Landsoverenskomsten HK-Virke og gjelder fra 1. februar.
Det betyr at i 2021 så har trinn 6 økt med til sammen 3,60 kr.

Hvem er på hvilke trinn?
Hvis du vil vite mer om vilkårene for lønnsinnplassering på trinn 1 til 6, kan du lese om det i Landsoverenskomsten HK – Virke i § 12. 

Hvem gjelder dette oppgjøret?
Tariffoppgjøret gjelder ansatte på bedrifter med tariffavtale mellom HK og Virke. Se hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret HK-Virke gjelder for her.
Les mer om gangen i et tariffoppgjør her.

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er vanskelige og viktige ord forklart.

Er du på LinkedIN?
Knytt kontakt med oss.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?