Tariffoppgjøret 2022

Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, stemmefrister og resultater for tariffoppgjøret 2022.

Oversikten oppdateres fortløpende. Vi tar forbehold om endringer i datoer.

Lurer du på hvilken overenskomst du har? Logg deg inn på Min Side for å se hvilken tariffavtale som gjelder deg. 

Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres forbundsvist. Dette vil si at hvert enkelt fagforbund utarbeider sine egne krav og forhandler med arbeidsgiverne om kravene for hvert enkelt tariffområde. Dette er en oppgjørsform hvor hver overenskomst forhandles for seg.

Her ser du hvordan gangen i et tariffoppgjøret er.

—————

Overenskomster mellom HK i Norge og Virke

Landsoverenskomsten med bransjeavtaler
Forhandlinger 4.-7. april.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her.
Mekling 28.-29. april.
Enighet i mekling 30. april. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er onsdag 18. mai kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent. Les mer her.

Kontoroverenskomsten med bransjeavtale
Forhandlinger 4.-7. april.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her.
Mekling 28.-29. april.
Enighet i mekling 30. april. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er onsdag 18. mai kl. 12.00. 
Tariffoppgjøret er godkjent. Les mer her

Lederoverenskomsten
Forhandlinger 4.-7. april.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her.
Mekling 28.-29. april.
Enighet i mekling 30. april. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er onsdag 18. mai kl. 12.00. 
Tariffoppgjøret er godkjent. Les mer her.

Energistasjonsoverenskomsten
Forhandlinger 24.-25. mai.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her
Enighet i forhandlinger 19. september. Mekling er avlyst. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er mandag 3. oktober kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

—————

Overenskomster mellom HK i Norge og Finans Norge

Sentralavtalen
Forhandlinger 20.-21. april.
Det er enighet i forhandlingene. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er torsdag 5. mai kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

—————

Overenskomster mellom HK i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO):

Standardoverenskomsten
Forhandlinger 9. mai.
Det er enighet i forhandlingene. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er mandag 23. mai kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

Handelsoverenskomsten
Forhandlinger 12.-13. mai.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her.
Mekling 16.-17. juni.
Det er pause i meklingen, gjenopptas 12.-13. september. Les mer her.
Enighet i mekling 14. september. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er fredag 30. september kl. 12.00. Resultatet finner du her
Tariffoppgjøret er godkjent.

Luftfartsoverenskomsten
Forhandlinger 23.-24. mai.
Forhandlingene er utsatt til 7.-8. juni.
Det er enighet i forhandlingene. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er torsdag 23. juni kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

Medieoverenskomsten
Forhandlinger 7. juni.
Det er enighet i forhandlingene. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er fredag 17. juni kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

Bilselgeravtalen
Forhandlinger 15. juni.
Det er enighet i forhandlingene.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er torsdag 30. juni kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

Butikkoverenskomsten
Forhandlinger 26. oktober.
Det er enighet i forhandlingene. Les mer her 
Frist for å avgi stemme i uravstemning er torsdag 10. november kl. 12.
Tariffoppgjøret er godkjent.

—————

Overenskomster mellom HK i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)

Overenskomst for ansatte i AUF
Forhandlinger 23.-24. mai.
Det er enighet i forhandlingene. Les mer her
Frist for å avgi stemme i uravstemning er torsdag 16. juni kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

Landsoverenskomsten
Forhandlinger 18.-20. oktober.
Det er enighet i forhandlingene. Les mer her 
Frist for å avgi stemme i uravstemning er onsdag 16. november kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent. Les mer her

—————

Overenskomster mellom HK i Norge og Spekter

A-delsforhandlinger 5.-6. april. Fortsetter så med forhandlinger ute i virksomhetene (B-delsforhandlinger).
Enighet i A-delsforhandlinger. Les mer her 

 

Vy Buss
Forhandlinger 21.-22. april.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her
Mekling 5.-6. mai.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er torsdag 2. juni kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

Vinmonopolet
Forhandlinger 2.-3. mai.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her 
Oppgjøret går nå inn i bistandsfasen hvor partene får bistand fra hhv. LO Stat og Spekter. Dato er ikke fastsatt.
Det er enighet i forhandlingene. Informasjon er sendt ut til medlemmene fra HK-klubben i bedriften. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er onsdag 29. juni kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

—————

Diverse tariffområder

Advania Norge AS (tidligere Visolit)
Forhandlinger 25. mai.
Det er enighet i forhandlingene. Informasjon er sendt ut til medlemmene fra HK-klubben i bedriften. 
Uravstemning er gjennomført i klubben.
Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst HK-OBOS BBL
Forhandlinger 14. juni og 28. juni.
Det er enighet i forhandlingene.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er fredag 5. august kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst for ansatte i TrønderTaxi AS
Forhandlinger 29. september.
Det er enighet i forhandlingene.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er torsdag 27. oktober kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m.fl.
Forhandlinger 15. november.
Det er enighet i forhandlingene. Les mer her 
Frist for å avgi stemme i uravstemning er mandag 28. november kl. 12.00.
Tariffoppgjøret er godkjent.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?