Tariffoppgjør i uke 21

I uke 21 kommer det til å foregå forhandlinger på hele tre av HKs overenskomster.

Det skal forhandles på følgende tariffområder:

Overenskomst for ansatte i AUF: 23.-24. mai

Energistasjonsoverenskomsten HK-Virke: 24.-25. mai

Overenskomst for HK-medlemmer i Visolit Norway AS: 25. mai

HK sender ut informasjon til medlemmer som er omfattet av den enkelte overenskomst etter hvert som forhandlingsresultater foreligger.

Representantskapet i HK møttes tidligere i år for å vedta hvilke overordnede saker som er viktigst for våre medlemmer forut for lønnsoppgjøret.
Her kan du lese HKs tariffpolitiske uttalelse vedtatt i januar 2022.  

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?