Verneombudskurs

Vi inviterer deg som er verneombud og HK-medlem til et spennende kurs om verneombudets plass og hvordan arbeide for et godt miljøarbeid.

Tid: 19. mai kl. 10.00 – 20. mai kl. 16.00.
Sted: Quality Hotel River Station, Drammen
Påmelding: Via Min side. Krever innlogging.

Formålet med kurset er å tilføre dere som er verneombud faglig påfyll som styrker dere i arbeidet lokalt på arbeidsplassene.

Det blir en lett blanding av dialogforelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Hovedpunktene på kurset:

• Hva er et forsvarlig arbeidsmiljø og hva er tilstanden i Norge i dag?
• Oversikt over lovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Fysiske og kjemiske faktorer
• Organisatoriske faktorer
• Psykososiale faktorer
• Helsefremmende arbeidsmiljø og inkludering
• Hvordan jobbe systematisk med handlingssirkelen? – aktuelle problemstillinger og relevant gruppearbeid
• Verneombudets oppgaver – tillitsvalgtes ansvar og verneombudets ansvar
• Hvordan få organisert en god vernetjeneste på jobben
• Verneombud (valg og deltakelse)
• AMU (valg, oppgaver og myndighet)
• God praksis og erfaringer

Meld deg på i dag! Velkommen til kurs.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?