Enighet om energistasjoner

HK Norge skulle møte Virke til mekling, men nå ble vi enige i tariffoppgjøret for Energistasjonsoverenskomsten likevel. 

I mai klarte vi ikke bli enige med Virke om lønn og betingelser for våre medlemmer som jobber på energistasjoner.

– Vi er veldig fornøyde med at vi fikk gjennomslag for å øke lønna mest på trinn 6 med hele 8,50 kroner per time, slik at de som lever av å jobbe på bensinstasjoner får et skikkelig løft, sier andre nestleder Lena Reitan.

Samtidig ble de andre satsene økt med 2,50 kroner per time, og de laveste trinnene ligger over det som resten av handelen har.

I tillegg vil nå ferievikarer også få kvelds-, natt- og helgetillegg, som treffer de unge i denne bransjen. Det er mange unge som jobber i ferier i denne bransjen, så dette håper vi vil bidra til bedre vilkår og mer forutsigbarhet.

Meklingsresultatet sendes nå ut til elektronisk uravstemning blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Alle medlemmer må nå lese uravstemningsinformasjonen HK sender ut, og svare ja eller nei til resultatet. Stemmefrist vil framgå av materiellet.

Protokoll fra forhandlingene er vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?