Fare for streik i Oda og Ikea med flere

HK Norge og NHO Service og Handel møtes hos Riksmekleren. Natt til onsdag 14. september går fristen ut for å bli enige.

LO-forbundet HK Norge og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel starter mekling mandag 12. september.

– Det var god tone under forhandlingene, selv om det var stor avstand. Nå må arbeidsgiver komme oss i møte hos Riksmekleren, sier forbundsleder Christopher Beckham.

Streikelistene fra HK Norge er nå offentliggjort. Her er kjente navn som IKEA, Oda, Sunkost, Synsam og Tools.

– Vi har rettferdige og rimelige krav som arbeidsgiversiden enda ikke har godtatt. Det er en fare for at kundene vil møte stengte dører den 14. september om vi ikke blir enige.

De sentrale konfliktområdene ved forhandlingsbrudd i mai, var lagerbestemmelser, bestemmelser om arbeidstid, normalarbeidsdagen og garantilønnen.

Under meklingen kan Riksmekleren legge fram et utkast til en løsning. Hvis HK Norge og NHO Service og Handel ikke blir enige innen meklingsfristen, blir det streik.

Meklingsfristen går ut tirsdag 13. september kl. 24.00. Meklingen kan fortsette etter meklingsfristen dersom partene ser at det er en mulighet for at de kan bli enige.

HK Norge sender ut informasjon på sms og e-post til medlemmene det forhandles på vegne av. Under meklingen er det bare Riksmekler som kan uttale seg i mediene om hva som foregår under meklingen.

Liste over virksomheter som er tatt ut i mulig streik fra 14. september er vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?