God jul!

2022 er på hell. Det er førjulstid. Vi har snart lagt bak oss et hektisk år med både opp- og nedturer.

Forbundsleder Christopher Beckham

Et svart kapittel i historien med krig i hjertet av Europa. Energikrise. Økte priser og renter. Klimakrise. Det er urolige tider. Alt treffer oss samtidig. Men 2022 er også et år for å feire flere viktige seire.
Du er kanskje en av flere medlemmer som går førjulstiden i møte med bekymringer for om du klarer å betale regningene og økte renter, der du må gjøre noen prioriteringer og velge noe bort. Mitt råd er; ikke velg bort fagforeningsmedlemskapet! Tiden for alenegang er ikke nå. Det er i krisetid vi trenger trygge rammer og sterkere fellesskap aller mest.
Det handler ikke bare om å demme opp for kriser her og nå, men også for det som kommer. Klimamålene stiller økte krav til grønn omstilling. Digitaliseringen skjer raskere. Og behovet for oppdatert og ny kompetanse vil øke.
Skal vi sikre flere trygghet for og i jobben og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, trenger vi økt oppslutning om fagbevegelsen. Vi må sørge for bredere tariffavtaledekning og å bygge sterke HK-klubber på arbeidsplassene. Det gir oss mer makt bak kravene og større gjennomslagskraft, ikke bare i tariffoppgjørene, men også politisk.
Og nå er statsbudsjettet for neste år landet. Vi får et enda mer omfordelende og rettferdig budsjett i 2023 etter regjeringens forhandlinger med SV. De som tjener mest, må bidra mer til fellesskapet. Folk med lave og vanlige inntekter får skattelette. Dagpengemottakere sikres feriepenger. Strømstøtteordningen videreføres. Enslige forsørgere får et inntektsløft. Studenter får økt stipend. Fagforeningsfradraget er økt til 7.700 kroner. Det er en dobling siden 2021.
Og nå i november kunne HK-tillitsvalgte fra Zizzi, Zara og Oda slippe jubelen løs på Stortinget. Da leverte Støre-regjeringen på styrket rett til heltid. Nå fastslår arbeidsmiljøloven en gang for alle at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet. Og arbeidsgiverne må dokumentere hvorfor de skal ansette på deltid framfor heltid. Det gir bedre kort på hånda for å kreve full stilling.
I tillegg kommer seieren vi innkasserte i januar med tjenestepensjon fra første krone. Neste kamp er å heve minstesatsen fra 2 til minst 4 prosent. Men det er ingen grunn til å vente. HK-klubbene i Aviator, TRN Norway, Meny og flere andre har vunnet fram i krav om økte satser til både 4 og 5 prosent. Det bærer bud om at det er mulig å oppnå bedre tjenestepensjonsordninger lokalt.
Selv om det er tøffe tider, er det viktig å feire våre små og store seire. Og vi hadde ikke klart dette uten dere medlemmer og tillitsvalgte. Takk for innsatsen og engasjementet. Takk for jobben dere gjør hver eneste dag. Den er uvurderlig.
Med ønske om en riktig fin førjulstid og god jul.

Christopher Beckham – forbundsleder i HK Norge

Teksten ble også publisert i HK-Nytt nr. 10/22

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?