Streiken er avsluttet – her er resultatet for lønnsoppgjøret

Torsdag ettermiddag ble storstreiken avsluttet. Det er enighet om en ramme på 5,2 prosents lønnsvekst, og at en større andel av det gis i sentrale tillegg i lønnsoppgjøret 2023.

Dette er et historisk godt oppgjør. Vi hadde ikke fått til dette uten at vi streiket for det, sier Christopher Beckham, forbundsleder i HK Norge.

Forklaring ord og uttrykk
Overhenget viser til forskjellen mellom årslønna, hvor mye du faktisk har tjent i løpet av året, og lønna ved utgangen av året.
Tarifftillegget er de tilleggene som partene har avtalt skal gis fra 21.april. Generelt tillegg gis til alle, mens lavlønnstillegg gis til enkelte tariffavtaler.
Lønnsglidning er den tredje faktoren som utgjør den økonomiske rammen. Det er først og fremst resultatene fra lokale forhandlinger, bonuser og så videre

Alle LO-medlemmer på avtaler innenfor NHO-området får kr. 7,50 mer i timen (14 625,- i året), de lavtlønte får kr. 11,50 (22 425,- i året) eller kr. 10,50 mer (20 475,- i året) , avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

Dette er i tråd med LO sine krav til årets tariffoppgjør, og vil bidra til å øke kjøpekraften til de brede gruppene av LOs medlemmer og gi lavtlønte et ekstra løft.

Resultatet viser helt klart styrken i et samlet LO. Vi har et litt mer rettferdig samfunn nå enn før oppgjøret startet. Det håper jeg våre medlemmer også ser, sier Christopher Beckham

Meklingsresultatet er enstemmig anbefalt av LOs forhandlingsutvalg. Resultatet fra mellomoppgjør sendes ikke ut på uravstemning. Det er LOs representantskap som skal ta stilling til meklingsresultatet, og det skjer 25. april 2023.

Andre deler av mellomoppgjøret kommer nå, og de neste forhandlingene blir mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

.

Hovedpunkter av meklingsresultatet

Alle får et generelt tillegg på kr. 7,50 per time (fra 21. april)
De som arbeider på tariffavtaler som ligger under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (544 700,-) får et lavlønnstillegg på kr. 3 per time.
De som får lavlønnstillegg, men ikke har lokal forhandlingsrett får ytterligere 1 krone per time.
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg.
Andre avtalte satsreguleringer gjøres slik det er bestemt i den enkelte tariffavtale.
På avtaler med lokal forhandlingsrett forutsettes det at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger.
Ramma for oppgjøret er 5,2 %. Det utgjør overheng på 1,4 %, tarifftillegg (tallene over) på 2,1 % og glidning på 1,7 %

.

.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?