Addisco-kurs høsten 2023


Kurstilbudet for høsten 2023 er nå klart. Søknadsfristen er torsdag 1. juni 2023.

Utdanningsselskapet Addisco AS har i over 20 år levert kurs og utdanninger tilrettelagt for arbeidstakere. Addisco eies av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), som er et fagforbund innen LO-familien. HK er med i ordningen ved at vi dekker 20 plasser per semester.

Høsten 2023 tilbyr HK 20 studieplasser på Addisco videreutdanning. Plassene er fordelt på følgende fire kurs på bachelornivå:
(Merk at du ikke skal søke på kursene via Addiscos nettside, men sende søknad på e-post direkte til HK. Mer informasjon om hvordan du søker finner du lengre ned på denne siden.)

Innovasjon og Endringsledelse
I kurset får du kunnskap om og forståelse av hva innovasjon innebærer, hvordan innovasjon skjer i organisasjonsmessig sammenheng og hvordan innovasjon kan påvirkes gjennom organisering og ledelse.
Samlingsdatoer: 1.-3. september, 29. september-1. oktober, 3.-5. november.
Mer informasjon om kurset

Coaching som ledelsesverktøy
Studiet er utviklet for at ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter skal få anledning til å forbedre kommunikasjons- og relasjonskompetansen sin som grunnlag for en coachende lederstil.
Samlingsdatoer: 25.-27. august, 29. september-1. oktober, 3.-5. november.
Mer informasjon om kurset

Digital strategi og forretningsforståelse
Studiet skal gi en grunnleggende forståelse både for hvilke ressurser og systemer som finnes i virksomheter, informasjonen de inneholder, og hvordan de støtter bedriftens prosesser.
Dette studiet tar deg et steg videre fra faget Strategi og virksomhetsutvikling (SVU). Det kan være en fordel å ha tatt dette kurset, men det er ikke noen forutsetning.
Samlingsdatoer: 25.-27. august, 22.-24. september, 27.-29. oktober.
Mer informasjon om kurset

Digitalsamfunnet, bærekraft og sirkulær økonomi
Dette kurset var nytt i 2022. Faget gir deg en bedre forståelse for hva sirkulærøkonomi er, og hvilke omstillinger det å ta vare på materialene i økonomien så lenge som mulig vil kunne kreve. Du vil videre få mer kjennskap til bærekraftig utvikling og hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi. Tema som bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller står sentralt, og du vil få en innføring i hvordan bransjer og virksomheter kan omstille og/eller innovere i tråd med sirkulære prinsipper og strategier.
Samlingsdatoer: 1.-3. september, 29. september-1. oktober, 3.-5. november.
Mer informasjon om kurset

Klikk på lenkene under fagene for å lese mer om de ulike kursene, læreplaner, samlingsdatoer og anbefalte forkunnskaper. 

Tid og sted
Kursene har Høgskulen på Vestlandet i Bergen som undervisningssted. Det er et oppstartwebinar, tre til fire helgesamlinger, samt en eksamen per kurs. Helgesamlingene starter vanligvis opp klokken 16.00 på fredager, og varer til utpå ettermiddagen søndag. 
MERK! Søker må være forberedt på prioritere deltakelse på helgesamlingene. Høgskulen på Vestlandets krav om maks 20 prosent fravær fra samlinger gjelder for alle kursene. 

Hva dekkes?
HK dekker kursavgift, pensum, reise og opphold i forbindelse med samlingene. Tapt arbeidsfortjeneste og diett dekkes ikke. Addisco ordner hotellopphold og eventuell flyreise. Pensum blir sendt hjem til deg i posten. Enklere blir det ikke!

Slik søker du
Søknadsfristen for studiene som starter opp til høsten er torsdag 1. juni 2023. Da må søknadsskjema være HK i hende. Søknadsfristen er endelig. Send kun inn ett søknadsskjema. Hvis du ønsker å søke på flere av kursene, må du føre de opp i prioritert rekkefølge på skjemaet. Du får kun plass på ett kurs.

HK har kun 20 plasser til rådighet per semester, og vi mottar alltid flere søknader enn vi har plasser. Du vil få beskjed på e-post etter at søknadsfristen har gått ut om du er tildelt plass.

Retningslinjer for ordningen og søknadsskjema finner du her. Les teksten nøye! Merk at aksept av kursplass er bindende.

Eventuelle spørsmål kan rettes til HK ved saksbehandler Gry Amundsen på e-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?